Directorio Xulgados e Tribunais

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº UN
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337253 
Secretario: 981-337252
Oficina Civil: 981-337253                           
Oficina Civil: 981-337254                           
Oficina Penal: 981-337255 
Fax: 981-337256                       

  

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº DOUS
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337257
Secretario: 981-337258
Oficina Civil: 981-337261
Oficina Penal: 981-337259
Oficina Penal: 981-337260
Fax: 981-337262
           
XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº TRES
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337275   
Secretario: 981-337264                                
Oficina Civil: 981-337265                           
Oficina Civil: 981-337266                            
Oficina Penal: 981-337267                           
Fax: 981-337268           

                                                           
XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº CATRO
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337269           
Secretario: 981-337270
Oficina Civil: 981-337271                                        
Oficina Civil: 981-337272
Oficina Penal: 981-337273                                       
Fax: 981337274      

                                                                                                
XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº CINCO
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337501    
Secretario: 981-337502                                
Oficina: 981-337503
Oficina: 981-337504   
Fax: 981-337505          

                                

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº UN
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337275 
Secretario: 981-337276                                             
Oficina Civil: 981-337277
Oficina Civil: 981-337278                                    
Oficina Penal: 981-337279              
Fax: 981-337280   

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº DOUS
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337387                                         
Secretario: 981-337388                                
Oficina Civil: 981-337389                           
Oficina Penal: 981-337390       
Oficina Agentes: 981-337391                      
Fax: 981-337392                                                                                                                                                            
XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº TRES
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337328   
Secretario: 981-337329   
Oficina Civil: 981-337331                                          
Oficina Penal: 981-337332                                        
 Fax: 981-337330           

                                  

XULGADO DO SOCIAL  Nº UN
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337375                                         
Secretario: 981-337376                                
Oficina: 981-337377                                    
Oficina: 981-337378                                    
Oficina: 981-337379                                    
Fax: 981-337380                                          
           
SMAC
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Telf: 981-328743
Fax: 981-370896


ATENCION AO CIDADÁN
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Telf: 981-337340

S.C.N.
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

XULGADO DO SOCIAL Nº DOUS
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337369  
Secretario: 981-337370                                
Oficina: 981-337371     
Oficina: 981-337372                                                  
Oficina: 981-337373                                            
Fax: 981-337374                                                                                                                                             
XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1
·································································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337363                                         
Secretario: 981-337364                                
Oficina: 981-337365                                    
Oficina: 981-337366                                    
Oficina: 981-337367
Fax: 981-337368
           
XULGADO DO PENAL Nº UN
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337381                                         
Secretario: 981-337382      
Oficina: 981-337383                                    
Oficina: 981-337384                                    
Oficina: 981-337385                                    
Fax: 981-337386            

                                                      
 XULGADO DO PENAL Nº DOUS
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Juez: 981-337245
Oficina: 981-337248
Oficina: 981-337249
Oficina: 981-337250
Fax: 981-337247
        
REXISTRO CIVIL
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Telf: 981 337355 
Fax: 981-337356

FISCALIA

·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Fiscal: 981-337393
Fiscal: 981-337357
Fiscal: 981-337358
Fiscal: 981-337359
Fiscal: 981-337343
Fiscal: 981-337341
Fiscal: 981-337326
Oficina: 981-337360
Oficina: 981-337361
Fax: 981-337362

DECANO DOS XULGADOS DE FERROL
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Oficina: 981337350                                    
Oficina: 981-337244     
Fax: 981-337351      

                        

S.C.N.
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Secretario: 981-337396
Oficina: 981-337397 
Oficina: 981-337398
Fax: 981-337399


IMELGA
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Telf.: 981-337242

ATENCION ÁS VICTIMAS
·······························································
C/ La Coruña 55
15401 Ferrol

Telf: 981-337339

CONTACTO

 

 

CALLE BOLIVIA Nº 6, 2º

CODIGO POSTAL 15004

A CORUÑA.

 

TLF:  +34 981 160 090

 

FAx:  +34 981 160 091

 

Movil: +34 606 292 821

 

HORARIO:Lunes a Viernes de 8:00-15:00

 

​Facebook

  • w-facebook

© 2014-2020  Ilustre Colegio de Procuradores de  A Coruña.