Directorio Xulgados e Tribunais

TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia

15004 A CORUÑA

Telf: 981 184887       

 

OFICINA DE REXISTRO E NOTIFICACIÓNS
DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia

15004 A CORUÑA

Telf: 981 182051

           

SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL

·······························································

Edificio Audiencia Provincial

Capitán Juan Varela s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182060       

 

SECCIÓN SEGUNDA DA AUDIENCIA PROVINCIAL

·······························································

Edificio Audiencia Provincial

Capitán Juan Varela s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182074

           

SECCIÓN TERCEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL

·······························································

Edificio Audiencia Provincial

Capitán Juan Varela s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182082         

 

SECCIÓN CUARTA DA AUDIENCIA PROVINCIAL

·······························································

Edificio Audiencia Provincial

Capitán Juan Varela s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182090

           

SECCIÓN QUINTA DA AUDIENCIA PROVINCIAL

·······························································

Edificio Audiencia Provincial

Capitán Juan Varela s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182098       

 

SALA CIVIL Y PENAL TSJG

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia s/n 

15004 A CORUÑA

Telf: 981 184876

           

SECCIÓN PRIMEIRA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TSJG

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia s/n 

15004 LA CORUÑA

Telf: 981 185779       

 

SECCIÓN SEGUNDA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TSJG

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia s/n 

15004 LA CORUÑA

Telf: 981 185787

           

SECCIÓN TERCEIRA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TSJG

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia s/n 

15004 LA CORUÑA

Telf: 981 185795      

 

SECCIÓN CUARTA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia s/n 

15004 LA CORUÑA

Telf: 881 881123-125

           

SECCIÓN PRIMEIRA DA SALA DO SOCIAL TSJG

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia s/n 

15004 LA CORUÑA

Telf: 981 184959       

 SECCIÓN SEGUNDA DA SALA DO SOCIAL TSJG

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia

15004 A CORUÑA

Telf: 981 181171

           

SECCIÓN TERCEIRA DA SALA DO SOCIAL TSJG

·······························································

Palacio de Justicia

Plaza de Galicia

15004 A CORUÑA

Telf: 981 184845       

 

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº UN

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185225

           

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº DOUS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185235       

 

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº TRES

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185245

           

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº CATRO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185255       

 

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº CINCO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185265

           

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº SEIS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185118       

 

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº SETE

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 881 881119

           

XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº OITO

·······························································

C/ Capitán Juan Varela S/N

15071 A CORUÑA

Telf: 881 881662

Fax: 881 881664         

·······························································

           

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº UN

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185155         

 

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº DOUS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185165

           

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA NºTRES

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182130         

 

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº CATRO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185185

           

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº CINCO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185195         

 

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº SEIS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185205

           

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº SETE

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185215     

 XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº OITO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185274

           

 XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº NOVE

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185259       

 

 XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº DEZ

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182194

           

 XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº ONCE

·······························································

Edificio Audiencia Provincial

Capitán Juan Varela s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182597       

 

 XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº DOCE

·······························································

Edificio Audiencia Provincial

Capitán Juan Varela s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 881 881138-139

           

 XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA NºTRECE

·······························································

C/ Monforte s/n

15071 A CORUÑA

Telf: 881 881 173/174

Fax: 881 881 175       

 

 XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº UN

·······························································

C/ Enrique Mariñas s/n – Edificio Proa

15071 A CORUÑA

Telf: 981 185299

           

 XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº DOUS

·······························································

C/ Enrique Mariñas s/n – Edificio Proa

15071 A CORUÑA

Telf: 981 182208       

 

 XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº TRES

·······························································

C/ Enrique Mariñas s/n – Edificio Proa

15071 A CORUÑA

Telf: 981 182160

           

 XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº CATRO

·······························································

C/ Enrique Mariñas s/n – Edificio Proa

15071 A CORUÑA

Telf: 981 182154    

 

XULGADO DO PENAL Nº UN

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185148

           

XULGADO DO PENAL Nº DOUS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185178    

XULGADO DO PENAL Nº TRES

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185208

           

XULGADO DO PENAL Nº CATRO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182217       

 

XULGADO DO PENAL Nº CINCO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185175

           

XULGADO DO PENAL Nº SEIS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 182592       

 

XULGADO DO SOCIAL Nº UN

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185115

           

XULGADO DO SOCIAL Nº DOS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185125       

 XULGADO DO SOCIAL Nº TRES

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185135

           

XULGADO DO SOCIAL Nº CATRO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185145       

 

XULGADO DO SOCIAL Nº CINCO

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 881 881163 – 164

           

XULGADO DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 881 881112         

 

           

XULGADO DE VIXILANCIA PENAL

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185109       

 

 REXISTRO CIVIL

·······························································

Plaza de Vigo

15071 A CORUÑA

Telf: 981 185159

           

XULGADO DE MENORES

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185119       

 

 XULGADO DE GARDA

·························································· 

Telf: 981 185238

           

XULGADO DECANO DA CORUÑA

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185258       

 

 SERVIZO COMÚN DE NOTIFICACIÓNS
E EMBARGOS DOS XULGADOS

·······························································

Edificio Juzgados

Monforte s/n

15007 A CORUÑA

Telf: 981 185759

 

XULGADO DO MERCANTIL Nº1

·······························································

C/ Enrique Mariñas s/n Edificio Proa 15071 A CORUÑA

Telf: 881 882166       

XULGADO DO MERCANTIL Nº2

·······························································

C/ Enrique Mariñas s/n Edificio Proa 15071 A CORUÑA

Telf: 881 881150

 

 

CONTACTO

 

 

CALLE BOLIVIA Nº 6, 2º

CODIGO POSTAL 15004

A CORUÑA.

 

TLF:  +34 981 160 090

 

FAx:  +34 981 160 091

 

Movil: +34 606 292 821

 

HORARIO:Lunes a Viernes de 8:00-15:00

 

​Facebook

  • w-facebook

© 2014-2020  Ilustre Colegio de Procuradores de  A Coruña.